1. Samenvatting.

Een door de Chinese president min of meer onvrijwillig gevormd pro-jectteam wordt samengebracht in de bergen van Bolivia. Als de presi-dent wordt vermoord en de derde wereldoorlog uitbreekt vluchten zij tijdelijk het Oerwoud in. Terug in Bolivia proberen zei samen met de hyperintelligente bommenwerper de wereld opnieuw op te bouwen. Het gevolg is dat de mensheid niet langer het superieure wezen is dat de wereld regeert. Maar dat de wereld wordt over genomen door kunstmatig intelligente wezens met gecreëerd of wel ontworpen leven. Zo breekt alsnog het tijdperk van intelligent design aan het is niet zo dat de evolutie stopt, maar zoals telkens gebeurd. Er ontstaat een nieuwe werkelijkheid bovenop de oude met een mix van technologie en biologie. Het wordt er in ieder geval niet simpeler op. Uiteindelijk ontstaat er een nieuwe wereld in de ruimte, waarin de rol van de aarde wordt overgenomen door het gehele zonnestelsel. De rol van de eucaryotische cel door de Cosmocel en rol val de mensheid wordt overgenomen door de Kra. En de mens voord leeft als zijn huis-dier. En net als de hond alles doet voor de liefde van de Kra.

Een dystopische Roman.