1. Samenvatting.
van een isotopische Roman.


Deze roman scherts de mogelijke gevolgen van kunstmatige in-telligentie. Voor het eerst sinds het begin van de evolutie van leven is er een alternatief voor de evolutie. Het leven is niet het gevolg van een creatief proces. Kunstmatige intelligentie kan van de verdere ontwikkeling wel een creatief proces maken. De heerschappij van de wereld is niet langer alleen het domein van de mensheid. Langzamerhand wordt de wereld door kunstmatig intelligente wezens overgenomen die zichzelf in een creatief proces kunnen verbeteren. Zo breekt het tijdperk van intelligent design aan het is niet zo dat de evolutie stopt, maar zoals telkens gebeurd. Er ontstaat een nieuwe wereld-orde bovenop de oude met een mix van technologie en biolo-gie. Sommige beslissingen die in het begin genomen worden zullen nooit meer teruggedraaid kunnen worden. Het evoluti-onaire proces heeft zo zijn beperkingen. Zo is de uitvinding van het wiel onverenigbaar met dit proces. Een door de Chinese president min of meer onvrijwillig ge-vormd projectteam wordt samengebracht in de bergen van Bo-livia. Als de president wordt vermoord en de derde wereldoor-log uitbreekt vluchten zij tijdelijk het Oerwoud in. Terug in Bo-livia proberen zei samen met de hyperintelligente bommen-werper de wereld opnieuw op te bouwen. Een eerste poging kunstmatige intelligentie in te zetten heeft rampzalige gevol-gen. De vraag is of de gemaakte fouten nog kunnen worden hersteld. Het wordt er in ieder geval niet simpeler op. Uiteindelijk ontstaat er een nieuwe wereld in de ruimte, waarin de rol van de aarde wordt overgenomen door het ge-hele zonnestelsel. De rol van de eucaryotische cel wordt over-genomen door de Cosmocel en rol val de mensheid wordt over genomen door de Kra. Eigenschappen van de mens zelf zullen voord leven in de Kra. En de mens zelf zal voortleven als zijn huisdier en net als de hond alles doet voor de liefde van de Kra. Verliest hij die liefde dan mag hij blij zijn als hij een spuitje krijgt. De Cosmocellen geeft de Kra de mogelijkheid totale controle uitoefenen op zijn omgeving. En naar harte lust te experimen-teren.