1. Samenvatting.
van een isotopische Roman.


Deze roman schertst de mogelijke gevolgen van kunstmatige intelligentie. Voor het eerst sinds het begin van de evolu-tie van leven is er een alternatief voor de evolutie. Het leven is niet het gevolg van een creatief proces. Kunstmatige intel-ligentie kan van de verdere ontwikkeling wel een creatief proces maken. De heerschappij van de wereld is niet langer alleen het do-mein van de mensheid. Langzamerhand wordt de wereld door kunstmatig intelligente wezens overgenomen die zich-zelf in een creatief proces kunnen verbeteren. Zo breekt het tijdperk van intelligent design aan het is niet zo dat de evolu-tie stopt, maar zoals telkens gebeurt. Er ontstaat een nieu-we wereldorde bovenop de oude met een mix van techno-logie en biologie. Sommige beslissingen die in het begin ge-nomen worden zullen nooit meer teruggedraaid kunnen worden. Het evolutionaire proces heeft zo zijn beperkingen. Zo is de uitvinding van het wiel onverenigbaar met dit pro-ces.

De oorlog

De Chinese president ontwikkeld in het geheim een superin-telligent gevechtsvliegtuig, de Kra, is deels gebaseerd op menselijk en dierlijk leven. Zijn brein word beheerd door een min of meer onvrijwillig gevormd projectteam. Deze wordt samengebracht in de bergen van Bolivia. Als de presi-dent wordt vermoord door zijn eigen creatie en de derde wereldoorlog uitbreekt duiken de leden van het project-team tijdelijk onder in het Oerwoud. Terug in Bolivia probe-ren zei samen met het hyperintelligente gevechtsvliegtuig de orde in de wereld te herstellen.

De wederopbouw

Leven met hyperintelligente wezens vergt een nieuwe we-reldorde als we willen voorkomen dat er nieuwe dictaturen ont staan. en we niet ten prooi willen vallen aan de nieuwe machthebbers, zullen ook zij pijn moeten leiden, en liefde moeten ervaren.

De cosmocellen

De bouw van de cosmocellen, eilanden in de ruimte, geeft de Kra de mogelijkheid totale controle uit te oefenen op zijn omgeving. En naar harte lust te experimenteren Eilanden in de ruimte kan je isoleren, en dus beter beheersen. Dit maakt het mogelijk te experimenteren met de evolutie De schaal wordt vergroot. De rol van de aarde wordt over-genomen door het gehele zonnestelsel. De rol van de eucaryotische cel wordt overgenomen door de Cosmocel en rol van de mensheid wordt overgenomen door de Kra. Eigen-schappen van de mens zelf zullen voord leven in de Kra. En de mens zelf zal voortleven als zijn huisdier en net als de hond alles doet voor de liefde van de Kra. Verliest hij die liefde dan mag hij blij zijn als hij een spuitje krijgt.